Vil øke støtten til «viktige» utdanninger

Unge som velger utdanninger næringslivet og samfunnet etterspør, bør få mer i støtte fra staten enn andre studenter, mener Arbeiderpartiets Marianne Aasen.

Student - Foto - Scanpix
Arbeidsliv

Økt stipendandel og ettergivelse av studielån innen realfag, lærer- og sykepleierutdanning. Det er Ap-representantens resept på diagnosen som stilles i en fersk OECD-rapport: For mange norske ungdommer velger en utdanning som verken bidrar til økonomisk vekst eller er særlig etterspurt av samfunnet.– Det viktigste vi kan gjøre, er å løfte lærerutdanningen. Det er for få fagfolk i grunnskolen. Vi bør gjenreise heltidsstudenten og stille strengere krav, men det innebærer også økt studiestøtte, sier Aasen, som møter i Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomité.Hun understreker at Arbeiderpartiet ikke har konkludert i spørsmålet, men mener selv differensiert studiestøtte er en vei å gå.– Det handler ikke om å kutte i støtten til enkelte studier, men heller plusse på der vi ser at behovet for faglært kompetanse er størst, sier hun. (©NTB)