Mer enn 54 prosent av de spurte mener at deres overordnede gjør feilansettelser, viser fersk undersøkelse gjennomført av InFact på oppdrag fra Personalhuset Staffing Group.– Det faktum at godt over halvparten av respondentene, uavhengig av kjønn, mener at sjefen gjør feilansettelser er ikke godt nytt, sier konsernsjef i Personalhuset Staffing Group, Carl-Fredrik Bjor, ifølge en pressemelding.– Dette kan ha flere årsaker. Eksempelvis kan man mene at enkelte kolleger ikke passer inn i bedriftskulturen sosialt sett, og således er en feilansettelse. Ellers kan opplevelsen av at noen er feilansatt også ha sin årsak knyttet til faglige kvaliteter. Man mener at den eller de aktuelle kollegenes arbeid ikke holder mål fra et faglig ståsted, fortsetter han.–  En tredje årsak kan tenkes å være at de ansatte ikke har tilstrekkelig innsikt i ledelsens detaljerte beveggrunner for ansettelsene de gjør, og ut fra dette oppfatter en feilansettelse, som ikke nødvendigvis er tilfelle, sier Bjor.