Han ønsker å grille deg skikkelig på jobbintervjuet

Jobbintervjuene i 2015 blir stadig mer komplekse. Testene som gjennomføres øker i omfang.

Arbeidsliv

Finansavisen kan fortelle at bruken av tester i rekrutteringssammenheng har økt markant i løpet av de siste 20 årene.- I dag må nesten alle som skal gjennom en ansettelsesprosess utføre en personlighetstest. Jeg tror at det i Norge hvert år gjennomføres flere hundretusener av personlighetstester, sier Ole I. Iversen i rekrutteringsselskapet Assessit, til Finansavisen.Nå finner vi personlighetstester på mobilapper, og man kan sitte på trikken og fylle inn en personlighetstest.- Fremdeles er det evnetester som best kan predikere prestasjonen til en kandidat. Evnetestene har en forklaringskraft på rundt 25 prosent av variasjonen i jobbprestasjon, mens personlighetstestene ligger litt under. Og selv når vi kombinerer de beste vurderingsmetodene så klarer vi ikke å forklare mer enn drøyt 40 prosent av variasjonen, sier Iversen til Finansavisen.- Det er ikke så mye, hvorfor blir det da lagt så stor vekt på slike tester?- 40 prosent er langt mer enn ingenting, og det reduserer sjansen for feilansettelser vesentlig. Så det er det beste vi har. Og at det fremdeles er mye som påvirker jobbprestasjoner som vi ikke måler i dag, er jo gledelig for oss som forsker, det betyr jo at vi har mye mer vi kan forske på, slår Iversen fast.Ettersom personligheten vår er veldig lik gjennom hele livet, vil en personlighetstest uansett gi en god pekepinn på hvordan en kandidat vil være i en jobbsituasjon.

Nyheter
Næringsliv