De mistet oljejobbene, blogget om seg selv og fikk oljeselskapene til å konkurrere om å ansette dem. Nå jobber de for Polens svar på Statoil, PGNiG Upstream International, skriver Dagens Næringsliv.- Det å miste jobben er bare en mulighet til å gjøre noe nytt og spennende, sier seniorgeolog Vidar Kolstad, som tre ganger har fått tilbud om sluttpakke. Sist var da danske Dong la ned sitt Tromsø-kontor i oktober i fjor, da 12 ansatte måtte gå. Kolstad og kollegene måtte lete etter ny jobb samtidig som bransjen startet med store nedbemanninger. Løsningen ble en blogg der de markedsførte seg som en komplett letestab for oljeselskaper som ville etablere seg i Tromsø.- Vi ble nedringt av headhuntere og ga klar beskjed tilbake: de må tilby oss som en hel og samlet stab i Tromsø, der selskapet må etablere kontor for at vi skal kunne jobbe for det, sier Kolstad til avisen.I dag har åtte av de 12 ansatte fra Dong fått jobb i polske PGNiG Upstream International, mens de siste fire holder til i etasjen under, der de har fått jobb i analyseselskapet Geoplayground.