De ni viktigste lederegenskapene for en bedrift i omstilling

Det kreves helt andre egenskaper av en leder i medgangstider enn i motgangstider.

Foto: Scanpix

I disse tider vurderer mange selskapsstyrer om det er behov for drastiske endringer for at bedriften skal komme helskinnet gjennom den konjunkturendring de fleste har sett komme. Og om styrene ikke har gjort denne vurderingen bør de starte umiddelbart. Tiden er knapp, fastslår Recore i en melding.Styrene må i denne fasen først og fremst spørre seg om eksisterende ledelse har nødvendig kompetanse og forutsetninger for å lede virksomheten gjennom en mulig omstilling.  De aller fleste av dagens ledere vil hevde at de kan lede bedriften gjennom stormen, men de færreste har gjort det og vet derfor ikke hva som faktisk kreves i slike prosesser. Ifølge Recore er det et faktum at det finnes få personer som er utpreget gode ledere i både opp- og nedgangstider. Men selvinnsikt - eller mangel på sådan - står ofte i veien for en slik erkjennelse.Restrukturering er en kompleks prosess som krever spesialistkompetanse og erfaring. Det er ikke unaturlig at bedrifter mangler restruktureringskompetanse i toppledelsen ettersom rekrutteringen av ledelse ofte skjer i normale tider der dette ikke er tiltrengt og etterspurt kompetanse. Mangel på erfaring og kompetanse innen restrukturering fører som regel til at det gjøres en del grunnleggende feil på sårbare tidspunkter i prosessen. En vanlig bommert er at bedriften rett og slett kommer for sent i gang med restruktureringen. Det har en høy pris og mange frihetsgrader blir borte. Man kan redde store verdier ved å planlegge restruktureringen på riktig måte og starte i tide. Det er for eksempel ikke noe krav at krisen skal være et faktum for å starte prosessen. Det er snarere tvert imot. Virksomheter som underpresterer, egner seg godt for omstilling. Verdt å merke seg er at krisen som regel inntreffer lenge før styret konkluderer med at det er krise. Dette er helt naturlig grunnet avstand mellom styre og det operative nivået i bedriften. Jo tidligere en starter prosessen, jo mindre omfattende og smertefull blir restruktureringen av bedriften. Og verditapet blir mindre, til glede for eiere, långivere og ansatte.Basert på mange års erfaring med omstillinger og restrukturering av virksomheter, ser Recore at ledere trenger følgende egenskaper i en krevende omstillingsprosess:

  • Bred operativ erfaring som CEO, CFO eller CRO (Chief Restructuring Officer)Bred operativ erfaring som CEO, CFO eller CRO (Chief Restructuring Officer)
  • Solid finansiell bakgrunn og forståelse for virksomhetens finansielle forhold og dynamikken mellom interessentene i kapital-strukturen i en kriseSolid finansiell bakgrunn og forståelse for virksomhetens finansielle forhold og dynamikken mellom interessentene i kapital-strukturen i en krise
  • Erfaring fra mange bransjer, selv om restrukturering-sledelse er en spesialistkompetanse som stort sett er uavhengig av bransjeErfaring fra mange bransjer, selv om restrukturering-sledelse er en spesialistkompetanse som stort sett er uavhengig av bransje
  • Evne til å lære rasktEvne til å lære raskt
  • Evne til å forstå og balansere ulike målgruppers interesserEvne til å forstå og balansere ulike målgruppers interesser
  • Disiplin og iherdighetDisiplin og iherdighet
  • Implementeringsvant med erfaring fra komplekse restruktureringerImplementeringsvant med erfaring fra komplekse restruktureringer
  • Høy integritet og synlighetHøy integritet og synlighet
  • Lite opptatt av egen popularitetLite opptatt av egen popularitet