Nå kan du snart studere i Kina, India eller Brasil

Regjeringen vil gjøre det lettere for nordmenn å studere i ikke-engelskspråklige land som Kina, India og Japan.

Regjeringen lanserer derfor strategien Panorama samtidig som statsbudsjettet legges fram onsdag formiddag.Tradisjonelt er ikke Brasil, Russland, India, Kina, Sør-Afrika og Japan land Norge har samarbeidet mye med innen høyere utdanning og forskning, men det skal det nå bli en endring på.– Disse landene står for en stadig større del av verdens kunnskapsproduksjon, og det er viktig at Norge og norske universiteter og høyskoler knytter tettere bånd til dem, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).Strategien Panorama er en oppfølging av regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning og bygger opp under målene om å styrke Norges konkurransekraft og innovasjonsevne, løse store samfunnsutfordringer og utvikle fagmiljøer av høy kvalitet.Blant flere målrettede tiltak som regjeringen foreslår, er etablering av bedre ordninger gjennom Lånekassen for språkopplæring ved studier i ikke-engelskspråklige land. Programmet UTFORSK skal styrkes for å støtte samarbeid mellom universiteter og høyskoler i Norge og strategilandene. Dessuten skal partnerskapsprogrammet INTPART styrkes og videreutvikles. (©NTB)