Sjekket ikke CV - latskap eller inkompetanse?

- Når man ikke engang sjekker CV og vitnemål ved ansettelse av toppleder innebærer dette enten latskap eller manglende kompetanse hos de som har ansvaret for prosessen, sier Ole I. Iversen (Dr. BA)

Arbeidsliv

Å ansette ny toppsjef er en av de viktigste oppgavene for et styre. Det er derfor påfallende at de vurderingsprosessene som foretas i forbindelse med slike ansettelser er langt mindre grundig enn de vurderingene som foretas når man skal ansette folk på bunnen i organisasjonen.Når man ikke engang sjekker CV og vitnemål ved ansettelse av toppleder innebærer dette enten latskap eller manglende kompetanse hos de som har ansvaret for prosessen, skriver Ole I. Iversen (Dr. BA), Associate Professor in Organisational Psychology Institute for Leadership and Organisational Behavior ved BI Norwegian Business School på bloggen sin .Han viser til ukens reportasje i Kapital, og til artikkelen på Hegnar.no, og skriver at sjekk av CV er et helt grunnleggende trinn i rekrutteringsprosessen og stiller spørsmålstegn ved hvordan resten av prosessen har blitt håndtert.At kandidater lyver på seg utdannelse de ikke har kan det være vanskelig å forsikre seg mot, men å unngå å sjekke kandidatens bakgrunn grundig er en åpenbar tabbe den rekrutteringsansvarlige må ta ansvaret for, skriver han videre.

Nyheter
Næringsliv