Jarle Sjo slutter i Odin - erstatteren er klar

Jarle Sjo og Odin går hver sine veier. Ny forvalter av Odin Norge er utpekt.

odin
Arbeidsliv

Odin skriver på sine hjemmesider at Jarle Sjo har valgt å fratre sin stilling fra årsskiftet 2015/16.Bakgrunnen er at Sjo og Odin-ledelsen har ulikt syn på selskapets videre utvikling. Investeringsdirektør Rune Selmar overtar ansvaret for forvaltningen av Odin Norge inntil ny forvalter er utnevnt.Erstatteren er klarOg denne nye forvalteren blir Vigdis Merete Almestad. Hun er nemlig ansatt som ny senior porteføljeforvalter i Odin. Almestad har 25 års erfaring som forvalter, og har blant annet vært i Avanse Forvaltning, Folketrygdfondet og Orkla ASA som assisterende investeringsdirektør. Hun kommer nå fra stillingen som porteføljeforvalter og medeier i Solsten AS.Ifølge Odin vil Almestad overta ansvaret for forvaltningen av Odin Norge så snart det er praktisk mulig.