Direktør gir seg på grunn av alvorlig sykdom

Anne Aasheim kommer ikke til å søke om fornyelse av åremålsstillingen som direktør for Kulturrådet grunnet alvorlig sykdom

Anne_Aasheim.jpg

Anne Aasheim understreker behovet for forutsigbarhet i en stor kulturinstitusjon, og varsler derfor allerede nå at hun ikke søker nytt åremål når åremålsperioden utløper 31.12.2016. – Kulturrådet er, og har vært, et fantastisk sted å jobbe. Jeg er takknemlig, ydmyk og stolt over at jeg har fått lov til å lede denne viktige kulturinstitusjonen i en periode med store endringer, revitalisering og ytterligere profesjonalisering av et oppegående kulturbyråkrati. Samtidig har Kulturrådet vært en aktiv pådriver for utviklingen av kunst- og kulturlivet i hele landet, sier Anne Aasheim.Direktørstillingen skal lyses ut i år, opplyser assisterende departementsråd Henning Henriksen i Kulturdepartementet.- Kulturdepartementet vil begynne prosessen med å lyse ut direktørstillingen i god tid før åremålets utløp. Jeg er glad for at Anne Aasheim vil stå til disposisjon for Kulturdepartementet etter sin åremålsperiode, uttaler Henriksen.