Én sykedag kan gi deg krav på ny ferie

Visste du at du kan kreve ferien din utsatt dersom du opplever sykdom?

Få ting er så kjedelig som å bli syk midt i ferien. Men du trenger ikke fortvile over dagene som skulle bli så deilige og avslappende, men som ble fyllt med hoste og snørring. Etter ferieloven § 9 nr 1, annet ledd, kan du nemlig kreve ferien utsatt ved sykdom, skriver Leder.no.De tre følgende vilkår må imidlertid være oppfylt:

  • Arbeidstaker må ha vært helt arbeidsufør (100%)
  • Sykdommen må dokumenteres med legeerklæring
  • Arbeidstaker må kreve utsettelse raskt (cirka 2 uker) etter at arbeidet gjenopptas
Tidligere måtte man i slike tilfeller være arbeidsufør minst 6 virkedager i ferien for å kunne kreve ferien utsatt/på nytt senere, men dette kravet ble fjernet i 2014. Det innebærer at dersom de øvrige vilkårene er oppfylt, vil arbeidstaker kunne kreve ferie utsatt helt ned til 1 dags sykdom i ferien.Dersom arbeidstaker krever utsatt ferie etter disse reglene, er det de feriedagene vedkommende har vært syk som utsettes, fra 1 dag og oppover. Resten av feriedagene regnes som avviklet, skriver Leder.no.