Ledigheten øker mest for høyt utdannede

Sint, lei, frustrert, mann, overtid, jobb, karriere

Denne veksten kom på Sør- og Vestlandet og henger sammen med nedgangen i oljerelaterte næringer – hvor utdanningsnivået blant de sysselsatte er relativt høyt, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).Økningen er sterkest i Rogaland, der ledigheten ble mer enn doblet blant personer med lang universitets- og høyskoleutdanning.Antall registrerte ledige i Norge var i november i fjor 79.158 personer, en økning på 11,5 prosent sammenlignet med samme måned året før. Økningen er på 8.151 personer.Alle andre fylker med unntak av Telemark, Sør-Trøndelag og Nordland hadde en nedgang i ledigheten samlet sett. De fleste av disse fylkene hadde også nedgang i den registrerte ledigheten for de med høyere utdanning. (©NTB)