Nordmenn er nest lykkeligst på jobb

En fersk undersøkelse fra Universum viser at nordmenn er nest lykkeligst på jobb blant 55 land. Det er kun belgiske medarbeidere som er mer fornøyde på jobb enn nordmenn.

Foto: Scanpix

Ikke bare rager vi høyt på lykketoppen som folkeslag og nasjon. Tall fra The Global Workforce Happiness Index viser nå at vi også er lykkelig på jobb, skriver Ledernett.no.Sjef for HR Norge, Even Bolstad, mener det kan være et uttrykk for at vi har det utrolig bra i Norge generelt sett.– Og husk at denne typen undersøkelser egentlig avspeiler opplevelse delt på forventning. Til tross for skyhøye forventninger troner vi altså på toppen. Det forteller noe om opplevelsene hver og en har og at norske virksomheter faktisk leverer på det de lover, sier han. – Mye handler om et godt arbeidsmiljø, opplevelse av selvråderett i jobben og opplevd mening. Det vitner om at vi har et lederskap som gir tillit og et kollegialt fellesskap hvor man føler en stor grad av trygghet både i forhold til kolleger og ledelse - men faktisk også i forhold til å beholde jobben, fortsetter Bolstad.For å finne ut hvem som er lykkeligst på jobb har man spurt over 250 000 ansatte om: - Trivsel i sin nåværende jobb- Sannsynligheten for å anbefale sin nåværende arbeidsgiver- Følelse av lojalitet til jobbenBlant de 55 landene som er med i undersøkelsen troner Belgia på topp. Norge stikker av med 2. plassen, mens 3. plass går til Costa Rica.