Til sak mot Dr. Phil: Han låste de ansatte inne

TV-kjendisen låste sine 300 ansatte inne og tok deres mobiltelefoner, sier en tidligere medarbeider

Dr. Phil er en kjent og kjær TV-peresonlighet i USA og mange andre steder i verden. Men han er ikke noen god sjef, skal vi tro en tidligere medarbeidere som nå har anlagt sak mot kjendisen, skriver Avisen.dk.Leah Rothman arbeidet for Dr. Phil fra 2003 til 2015, og følte seg tvunget til å si opp på grunn av dårlig arbeidsmiljø.Episoden som nå skal for retten, fant ifølge Leah Rothman sted i mars i fjor, der den kjente tv-psykologen hadde kalt henne inn på jobb en dag hun hadde fri. Her ble hun sammen med ca. 300 andre ansatte låst inne i et lokale av Dr. Phil og hans sikkerhetsvakter.Sikkerhetsvaktene blokkerte dørene og medarbeiderne ble tvunget til å avlevere sine mobiltelefoner til en ropende og bannende Dr. Phil, forteller Leah Rothman. Årsaken var at han ville finne ut av hvem som hadde forårsaket en lekkasje til pressen og skremme andre fra å gjøre det sammen.Rothman klaget senere til TV-stasjonens HR-avdeling over behandlingen, men saken ble forkastet, sier hun. Episoden og måten den senere ble håndtert på, plaget henne så mye psykisk at hun ble nødt til si opp noen uker senere.Nå har hun gått til sak mot Dr. Phil og TV-selskapet CBS for behandlingen.