LO-lederen tapte pensjonsstrid

Tross advarsler fra LO-leder Gerd Kristiansen gjorde et flertall i representantskapet endringer i LOs pensjonskrav foran lønnsoppgjøret tirsdag.

– Byggverket er skjørt. Vi må ikke spenne bein for hverandre, sa Kristiansen før representantskapet tirsdag gikk til votering om LOs krav foran lønnsoppgjøret.Til tross for innstendige advarsler fra LO-lederen og Fellesforbundet som skal gå i front og forhandle om pensjon, fikk Handel og Kontor med 61 mot 52 stemmer igjennom et tillegg i uttalelsen.Den omstridte setningen slår fast at det gjennom «brede kollektive ordninger» skal sørges for at det kommer på plass et system for samling av opptjente rettigheter og pensjonskapital. Formuleringen er ment å demme opp for noe av Fellesforbundets foretrukne pensjonsmodell, som blant annet tar til orde for individuelle pensjonskontoer.


Les også