Økende oppmerksomhet om gründere i Norge har gjort at også store, etablerte bedrifters engasjement har økt. Flere har fått en synlig profil på den norske oppstartsscenen, men gründer Jonas Tesfu (31) stiller spørsmål om hvor dypt engasjementet stikker,.– Telenor, Schibsted, Statoil og DNB mener alle de er aktive parter på startup-scenen. Jeg mener de ikke er relevante, sier han til avisen.Tesfu er gründer i selskapet Style Advice og har vært en del av oppstartsmiljøet i Oslo de siste fire årene.– Jeg sier ikke at det er deres ansvar å ta rollen som en som bidrar til å bygge et økosystem for gründere. Men når de først sier de skal gjøre det, gjør det ordentlig.Tesfu etterlyser villighet til å samarbeide, samt å la gründere nyttegjøre seg av selskapenes kompetanse. Isteden blir de møt med et falskt, dobbeltmoralsk forsøk på å pushe produkter, ifølge Tesfu.– Kom tilbake når dere tilfører noe for gründere. For nå forsøker dere bare å pushe produkter. Kom ikke på innovasjonsarrangementer og å si at dere gjør nå er relevant for gründere, sier han.