Stort frafall blant mannlige sykepleierstudenter

Fire av ti mannlige sykepleierstudenter fullfører ikke studiet. Kvinnedominansen i yrket skaper utfordringer i studieløp og praksis, mener forsker.

Sykepleier - Foto - Scanpix
Arbeidsliv
Dosent Runar Bakken ved fakultetet for helse- og sosialvitenskap i Høgskolen i Sørøst-Norge sier tilat selv om guttene vet de er i mindretall når de begynner på studiet, så er kvinnedominansen mye større enn de mannlige studentene forventer.– Det er et større eller mindre sjokk å erfare dette i praksis, hvor dominerende det kvinnelige er. Da tenker jeg på at lærerne er kvinner, de fleste veiledere ute i praksis er kvinner, og de er ikke vant med å lære opp menn. Hele pensumlitteraturen er gjennomsyret av at det er kvinner som skal utføre faget, sier han.Han sier de eneste eksemplene med menn i pensumlitteraturen er beskrivelser av situasjoner der det kan være problematisk med en mannlig pleier, for eksempel ved intimvask av kvinnelige pasienter.Frafallet bekymrer leder Eli Gunhild By i Norsk Sykepleierforbund.– Det er alvorlig, det er ikke bra. Vi er jo veldig opptatt av sykepleierfaget skal være for begge kjønn. Vi står foran store utfordringer i helsesektoren, og skal vi klare å rekruttere nok personale så er det helt avgjørende at vi klarer å redusere frafallet, sier By.