Kaltenborn har vært generalsekretær i Leger Uten Grenser Norge (2012 – 2015), vise adm. dir. ved Lovisenberg Diakonale Sykehus (2006 – 2012) og politisk rådgiver for helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen i 2005. Hun har også vært spesialrådgiver for internasjonalt samarbeid ved byrådslederens avdeling i Oslo og konsulent ved Det norske generalkonsulat i Shanghai, Kina. Hun bor i dag i Shanghai, er gift og har tre barn. Familien flytter til Norge i sommer.Styret i NHO Service er glade for å presentere Anne-Cecilie Kaltenborn som ny administrerende direktør.- Det er gjennomført en lang og grundig prosess for å finne riktig kandidat. Fokus har vært på å finne den riktige kandidaten som kan representere og ivareta våre medlemmers interesser på best mulig måte. Anne-Cecilie Kaltenborn vil med sin kompetanse og ledererfaring kunne lede arbeidet med å videreutvikle NHO Service i henhold til mål, strategier, risikoprofil og verdigrunnlag fastsatt av styret, sier Martin Holmen, styreleder i NHO Service.- Jeg gleder meg til å ta fatt. Bedriftene i NHO Service utgjør et bredt spekter av bransjer med stor samfunnsnytte. Jeg er takknemlig for tilliten, og ser frem til å jobbe med våre medlemsbedrifter for at de skal få det de trenger for fortsatt å kunne levere tjenester til det offentlige og det private, og å skape arbeidsplasser, sier Anne-Cecilie Kaltenborn.Petter Furulund vil fungere i stillingen som administrerende direktør for NHO Service frem til Kaltenborn overtar i slutten av august.