De med dårligst karakter sparkes først

En rekke bedrifter bruker karaktersetting når de skal nedbemanne. Det bekymrer advokater.

Arbeidsliv

(Finansavisen): Bedrifter som må nedbemanne gir de ansatte karakterer, og sparker dem med dårligst score. Econa advarer om at noen begrunnelse for den dårlige karakteren får de ansatte ikke, skriver Finansavisen.I flere nedbemanningssaker den siste tiden har ansatte ifølge avisen i et drøftingsmøte blitt presentert for en karakter de har fått. En karakter den ansatte ikke vet at er satt eller hvordan, og som arbeidsgiveren heller ikke kan begrunne.- Dette er et stort problem. Vi opplever at kriteriene de ansatte vurderes etter i disse sakene ofte er svært vage, og når heller ikke de som satte karakterene er med på drøftingsmøtet setter det de ansatte i en svært vanskelig situasjon, sier Liv Torill Evenrud, advokat i Econa, en interesse- og arbeidstakerorganisasjon for økonomer.Godtar detIfølge avisen er kommunikasjonsevner, økonomisk forståelse, hvorvidt den ansatte gjør jobben sin på en måte som oppfyller lederens forventninger, samt den ansattes evne og vilje til å tilpasse seg, eksempler på områder bedriftene har gitt de ansatte karakterer. - Når du i et drøftingsmøte blir presentert for en dårlig karakter, men det ikke er tatt opp noen problemer i medarbeidersamtaler og man aldri har fått negative tilbakemeldinger, da er det noe som ikke rimer. Du skal vite om du gjør en dårlig jobb, påpeker Evenrud.Hun forteller at de aller fleste godtar det, og at det kun er de færreste som saksøker arbeidsgiver.- Dessverre. For jeg mener at hvis man hadde prøvd noen av disse sakene for retten så hadde det ikke holdt ved en rettslig prøving.Topper lagetKirsten Rydne, advokat i NITO, en fagorganisasjon for ingeniører og teknologer, bekrefter overfor avisen at praksisen brer om seg. Hun mener at det definitivt er et problem at man bruker et scoringssystem som ikke er kvalitetssikret og drøftet med de tillitsvalgte til utvelgelse i nedbemanningsprosesser.- Vi ser at retten spesielt slår ned på manglende kontradiksjon, altså at den som blir rangert ikke selv får mene noe om rangeringen, sier Rydne, som også synes det er skremmende at scoringssystemet hadde passet bedre til bruk ved nyansettelser, der siktemålet er å skille ut de aller beste.- I nedbemanningsprosesser er det avgjørende om man er god nok i jobben sin, ikke om det finnes noen som er bedre. Det ser imidlertid ut til at mange arbeidsgivere tror at de kan toppe laget, og bare sitte igjen med de ekstroverte og superfleksible, sier hun til Finansavisen.

oppsigelser
nedbemanning
econa
liv torill evenrud
nito
kirsten rydne