Mange bekymret for strengere fraværsgrenser på videregående skole

Flere instanser mener kunnskapsministeren må droppe innføringen av strengere fraværsgrenser i videregående skole.

Torbjørn Røe Isaksen. Foto: Scanpix
Arbeidsliv

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksens (H) innføring av nye og strengere fraværsgrenser i videregående skole til høsten, møter motstand fra flere hold.Torsdag holder utdanningskomiteen på Stortinget høring om saken etter at SV la fram et forslag om å oppheve den nye grensen på 10 prosent fravær i hvert enkelt fag.– En statisk maksgrense på 10 prosent vil føre til at flere elever som står i fare for å falle fra underveis i utdanningsløpet, ikke vil klare å gjennomføre. For skolene vil en maksgrense kunne stå i veien for arbeidet med å få flere til å gjennomføre utdanningen, sier partiet i forslaget.Mer skjønnUtdanningsforbundet, Elevorganisasjonen, Foreldreutvalget for grunnopplæringen, Blå Kors, NHO og Byggnæringens landsforening er blant de elleve organisasjonen som deltar i høringen torsdag.Av høringsinstansene støtter både KS, Blå Kors, Forandringsfabrikken og Elevorganisasjonen SVs forslag om å skrote fraværsgrensen, mens blant annet Norsk Lektorlag, Skolelederforbundet og Spekter støtter kunnskapsministerens nye grense.Utdanningsforbundet er blant flere instanser som mener forslaget er for rigid slik det er utformet, og ber om at grensen heves til 15 prosent og at det innføres mer skjønn.SkepsisDa saken ble debattert i Stortingets spørretime tidligere i vår, uttrykte også flere partier skepsis til strengere fraværsgrense.Aps skolepolitiske talsmann Martin Henriksen uttalte at Isaksen hadde gått for den mest rigide løsningen av flere ulike alternativer for fraværsgrenser.– Det kan føre til at i små skolefag med 75 timer, så vil fire timers fravær i løpet av et helt år føre til at en elev ikke får vurdering, påpekte Henriksen.Også KrF og Venstre uttrykte bekymring under spørretimen for at den strenge grensen vil få negative konsekvenser for elever som sliter.– Det å stille krav til elevene er å bry seg om elevene. Det er valgfritt å begynne på videregående skole, men når man har valgt å gå på videregående skole er det ikke valgfritt om man møter opp til undervisningen, uttalte Isaksen da han la fram regelendringen i fjor sommer.ElevstreikVideregående skole har en stor utfordring med frafall. Årlig dropper 15.000 ungdommer ut før de har fullført. Frafallet er størst i yrkesfag, der nesten tre av ti elever slutter underveis.Fram til 2009 hadde flere videregående skoler egne fraværsgrenser på mellom 10 og 20 prosent, men disse ble stanset av daværende kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV).Tidligere denne måneden møtte rundt 2.000 elever opp til en streikeaksjon utenfor Rådhuset i Oslo mot den nye fraværsgrensen.

fraværsgrense
videregående utdanning
Nyheter
Politikk
Arbeidsliv