- Sjefene mobber egne soldater

Hele 40 prosent av kvinnene og 20 prosent av mennene i førstegangstjenesten oppgir at de er blitt mobbet i militæret.

Foto; Scanpix
Arbeidsliv

Sjefene mobber egne soldaterID: 12448865Oslo (NTB): Hele 40 prosent av kvinnene og 20 prosent av mennene i førstegangstjenesten oppgir at de er blitt mobbet i militæret.Befalet står bak 20 prosent av mobbingen, mens 62 prosent av mobbingen utføres av andre, skriver Vårt Land.Det kommer fram i en forskningsrapport utført ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) ifølge Forskning.no .Hovedfunnet i rapporten fra Norges største militæravdeling, Brigade Nord, er at fire av ti kvinner i førstegangstjenesten oppgir å ha blitt mobbet. Det er tre ganger mer enn ved videregående skole. 97 prosent av mobbingen er verbal. Resten er gjennom SMS, sosiale medier, nærgående atferd og lettere fysisk vold.Til sammen oppga i overkant av 23 prosent av de menige at de var blitt mobbet i løpet av de ni første månedene i tjeneste.27 prosent av kvinnene oppgir i FFIs undersøkelse å ha blitt seksuelt trakassert i førstegangstjenesten. Kun 3 prosent av mennene sier det samme.Forsker Sverre Kvalvik ved FFI er en av tre som står bak undersøkelsen.– Det er vanskelig å si om kvinner har fått det bedre eller verre i Forsvaret. Fra tidligere undersøkelser ser vi en svak, nedadgående trend i mobbing i militæret. Jeg sitter ikke med en følelse av at mobbing og seksuell trakassering er et økende problem i Forsvaret. De jobber målrettet for å redusere dette, sier hun.Rapporten « Hva motiverer til tjeneste i Forsvaret? En innledende kvantitativ analyse av holdninger og atferd i Brigade Nord », ble lagt fram i forrige uke. (©NTB)

forsvaret
Nyheter
Samfunn
Arbeidsliv