- Foreldre bør få poden ut av huset

Studenter som bor hjemme fullfører i langt mindre grad studiene sine.

Arbeidsliv

Seks av ti norske studenter blir ikke ferdig med utdannelsen i tide, og mange av disse fullfører aldri studiet de begynte på, skriver DN.På Universitetet i Agder har to masterstudenter og veilederen deres undersøkt én faktor som kan være med å forklare frafallet: Om studentene flytter ut fra foreldrene og hjembyen eller ikke, når de skal ta utdannelse. Mastergradsstudentene Morten Sevilhaug og Robin Aleksander Olsen har undersøkt hvorvidt 1189 studenter ved bachelorstudiet ved UIA fra 2005 til 2010, fullførte studiet. - 55,2 prosent av de tilreisende studentene fullførte graden mot kun 38,9 prosent av studentene hjemmehørende i Agder, sier Sevilhaug. - Og det er ingen grunn til å tro at dette ikke gjelder for studenter generelt i Norge, sier Roy Mersland, veileder og professor ved Institutt for strategi og ledelse ved UIA, og legger til:- Oppgaven bør også være en vekker for foreldre som bør få poden ut av huset og bort fra sitt hjemsted for å studere, mener han.

Nyheter
Arbeidsliv