Undersøkelsen spør norske arbeidsgivere om de skal oppbemanne, nedbemanne eller ikke forventer endringer det kommende kvartalet.Av de 751 arbeidsgiverne som deltok i undersøkelsen, forventer 11 prosent økt bemanning, syv prosent nedbemanning og 82 prosent ingen endring. De totale forventningene er dermed uendret sammenlignet med forrige kvartal, med en netto forventet bemanning på 3 prosent (seongjustert). Arbeidsgivere i syv av ni bransjer og i to av fem regioner sier de skal oppbemanne det neste kvartalet.
Flere bransjer positiveMest optimisme på Sørvestlandet
Det er arbeidsgivere innen jordbruk, skogbruk, jakt og fiske som er mest optimistiske før inngangen av tredje kvartal, med en netto forventet bemanning på 14 prosent. Også arbeidsgiverne innen bygg og anlegg ser positivt på neste kvartal, med en netto forventet bemanning på 12 prosent.– Dette er gode nyheter for bygg- og anleggsbransjen. Vi forventer økt etterspørsel etter arbeidskraft til denne bransjen, blant annet på grunn av prosjekter innen infrastruktur og boligbygging, sier konsernsjef i ManpowerGroup, Maalfrid Brath.Sammenlignet med forrige kvartal er det optimisme i flere bransjer, syv av ni bransjer sier de skal oppbemanne framover mot fem av ni ved forrige måling. Kun to av fem regioner forventer økt bemanning i tredje kvartal. Arbeidsgiverne på Sørvestlandet og Stor-Oslo melder om økt optimisme. – Det er overraskende å se at det er optimisme på Sørvestlandet, og det er for tidlig å si om det er en varig trend. Det blir spennende å følge med framover på om det er et signal på at bunnen er nådd. NAV Rogaland har nylig rapportert om at de ser tendenser til at det lysner, blant annet ved at antall ledige stillinger øker. Ifølge vår undersøkelse sier 16 prosent av arbeidsgiverne på Sørvestlandet at de har planer om å oppbemanne, mot 9 prosent forrige kvartal, sier Brath.Både Nord-Norge, Midt-Norge og Østlandet forventer lavere bemanning neste kvartal. – Alt i alt tegner norske arbeidsgivere et noe avventende, men variert bilde over hva vi kan forvente de neste tre månedene, sier Brath.