Analyseselskapet Smiliarweb har sammenlignet data fra 2016 og 2015 som viser tidsbruken i Android-appene til Facebook, Instagram, Sapchat og Twitter, skriver VG.Undersøkelsen viser at den gjennomsnittlige daglige tidsbruken i appene til Facebook, Instagram, Snapchat og Twitter faller. Resultatet er kanskje overraskende.For i nesten samtlige av landene som er inkludert i undersøkelsen, så brukte folk mindre tid i appene i første kvartal i år, enn det de gjorde i fjor på samme tid. Analysen inkluderer data fra USA, Australia, Storbritannia, Brasil, Frankrike, Tyskland, India, Sør-Afrika og Spania. Norge er altså ikke med i tallene. For Facebook-appen er fallet størst i Australia, der den gjennomsnittelige brukeren tilbrakte 47,63 minutter i appen per dag i første kvartal i 2015, mens tallet hadde falt til 40,03 minutter i første kvartal i år. Amerikanerne bruker fortsatt mest tid på Facebook-appen daglig, med et snitt å 45,48 minutter. Men også dette er et fall fra over 48 minutter daglig året før.De største fallene ser man imidlertid for Instagram i Spania, Sør-Afrika og USA, der folk brukte nesten 10 minutter mindre på appen hver dag sammenlignet med året før.