21 studenter får nå i snitt 800.000 kroner hver av Kjell Inge Røkke for å dekke de stadig høyere kostnadene ved utenlandsstudier, skriver Dagens Næringsliv.Gjennom Aker Scholarship, Kjell Inge Røkke og ektefellen Anne Grete Eidsvigs nye stipendprogram, finansieres nemlig utdannelsen til norske master- og doktorgradsstudenter ved ni utvalgte, verdensledende universiteter. Fagene spenner fra sosialantropologi til teoretisk fysikk.Til det første kullet er det ifølge avisen avsatt totalt 17 millioner kroner til å dekke skolepenger og bo- og levekostnader utover det studentene får av Lånekassen. Ifølge sjefen for Aker Scholarship, Bjørn Blindheim, fortalte mange av fjorårets søkere til stipendprogrammet at de ikke hadde råd til å dra uten ekstra økonomisk hjelp. Stipendprogrammet mottok i fjor over 100 søknader. Av de 21 kandidatene som ble plukket ut, har nå alle kommet inn på de ønskede universitetene. Og stiftelsen har gitt hjelp i prosessen, blant annet med veiledning i å skrive motivasjonsbrev, oppfølging før og etter opptaksintervjuer – og hjelp til praktiske utfordringer.Etterhvert skal kullene økes til 40-50 personer årlig, og avisen anslår at den totale studiestøtten fra Røkke da vil komme opp i rundt 35 millioner kroner i året.- Vi har rom for alle, bortsett fra de arrogante, sier Blindheim til DN.