– Unge er ikke lenger verstinger i trafikken fordi de har øvd seg på å kjøre i et variert trafikkbilde. Mange steder vil man ikke oppleve å møte biler dersom man bare kjører om kvelden, sier Jannike Bondevik i Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL) til I forrige uke sendte fylkeskommunene Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane brev til Kunnskapsdepartementet og ba om en avklaring av de nye fraværsreglene for videregående skole. Departementet har svart at praksisen med å tillate fravær for kjøretimer er i strid med regelverket. Hvis man nå har over 10 prosent udokumentert fravær i et fag mister man retten til karakter i faget. I forrige uke sa Bård Hoksrud, som sitter i Frps programkomité, at partiet vil gå inn for at kjøreopplæring skal gi gyldig fravær. (©NTB)