Bransjeorganisasjonen reagerer etter at en undersøkelse viser at seks av ti sjuendeklassinger bruker digitalt utstyr sjeldnere enn én gang i uken i sentrale skolefag som matte og norsk. Det kommer fram i en rapport fra Senter for IKT i utdanningen, som ble presentert i NRK Dagsrevyen lørdag.– IKT-Norge er bekymret for situasjonen i Skole-Norge. Det er bingo hvilken skole du går på – og ofte hvilken lærer du har – som avgjør om elevene får god digital kompetanse, skriver kommunikasjonsdirektør Line Gaare Paulsen i en epost til NTB. I tillegg til å kjøpe digitale læremidler i stedet for bøker og «utstyre alle skoler som moderne arbeidsplasser», er hun opptatt av å sikre lærerne tilstrekkelig kompetanse og gjøre dem trygge i bruken av digitalt utstyr i undervisningen.Også direktør Trond Ingebretsen i Senter for IKT i utdanningen påpeker kombinasjonen av mangel på utstyr og mangel på kompetanse blant lærere, skoleledere og i kommunene. Han sier til NRK at det går utover elevene.– Elevene utvikler ikke de digitale ferdighetene de trenger senere i skolegangen og i arbeidslivet. Vi har en annen rapport som viser at én av fire 15-åringer mangler digital kompetanse. (©NTB)