Da risikerer du å bli trukket i lønn

Togstreik, buss­for­sinkelser og plutselige snø­fall er ingen unn­skyldninger.

Arbeidsliv

Det er arbeids­tagers eget ansvar å være på plass når arbeidsdagen begynner. Er du ikke det, risikerer du å bli trukket i lønn.- Arbeidsgiver må kunne forvente at arbeids­tagerne følger med og plan­legger for varslede problemer som kan gjøre det vanskelig å komme til jobb i tide. Det kan være gjennom å sitte på med en kollega, ta bussen og beregne ekstra god tid, opplyser Torgeir A. Bjørnland, juridisk HR- og ledelses­rådgiver hos Infotjenester, ifølge HMS Magasinet.Han peker ifølge magasinet samtidig på at når det kommer til ekstra­ordinære situasjoner, som en togstreik eller et plutselig snøfall, må arbeids­giver likevel akseptere at en del arbeids­tagere ikke klarer å komme på jobb til tiden. Det er likevel arbeidstakers risiko, når det kommer til det økonomiske.Arbeids­giver er ifølge Bjørnland ikke rettslig forpliktet til å betale lønn for den tiden vedkommende ikke er til stede – selv om arbeids­tageren uforskyldt kommer for sent, skriver HMS Magasinet. Et alternativ kan være at arbeids­giver gir arbeids­tageren mulighet til å jobbe inn fraværet på et senere tidspunkt.

Lønn
jobb
livsstil
Nyheter
Arbeidsliv