Får depresjon og angst av knuste karrieremål

Unge nordmenn blir ulykkelige dersom de ikke når karrieremålene de setter seg, ifølge en ny doktoravhandling.

- Under oppveksten får du gjerne tydelige signaler på hva som er et «bra» yrke og hva samfunnet tenker at du skal få til. Lever du ikke opp til disse standardene, er det ikke unaturlig at det kan gå utover mental helse, sier forsker Cay Gjerustad ved Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdannelse (NIFU), ifølge DN.I sin ferske doktorgradsavhandling har han ifølge avisen sett på hva som skjer når norske ungdommer ikke når karrieremålene de setter seg. Ved å benytte analysemateriale fra studien Ung i Norge, har Gjerustad «fulgt» over 1700 unge voksne fra videregående og frem til slutten av 20-årene.Gjerustad og teamet vektet de ulike yrkesambisjonene etter hva de krever av utdannelse, opplæring og erfaring. Funnene viser at unge som ikke når opp til målene sine opplever negative konsekvenser som følge av dette.- De som ikke hadde nådd målene sine scorer høyere på depresjon og angst. Denne forskjellen er signifikant og kan være verdt å se videre på, sier Gjerustad til DN, som også fant høyere sykefravær i denne gruppen.