Kvinnelige ledere vil lære mer

Flere kvinner enn menn i lederstillinger tar videreutdannelse.

Ifølge en analyse SSB har gjort for Vox, fagorganet for kompetansepolitikk, er det flere kvinner enn menn i lederposisjoner som tar videreutdannelse, skriver DN.Det har i flere år vært en trend at flere kvinner enn menn tar høyere utdannelse.– Trenden fortsetter når de går inn i ledende stillinger, sier Vox-direktør Gina Lund, ifølge avisen.Tallene fra SSB viser at andelen kvinnelige ledere som tar videreutdannelse i Norge er på 12 prosent, mens andelen av mannlige ledere er fire prosent.– Det har vært en stabil trend at en større andel kvinner enn menn har deltatt i videreutdannelse de siste åtte årene. Kjønnsforskjellene for deltagelse i videreutdannelse er dermed med på å forsterke utdannelsesgapet mellom kvinner og menn, sier Vox-direktør Gina Lund, ifølge DN.