Kvinnemanko på topp «et kjempeproblem»

Likestillingen går for tregt på toppen i advokatbransjen.

Foto: Scanpix
Arbeidsliv

- Det foregår strukturell diskriminering av kvinner i advokatbransjen som gjør det vanskeligere for kvinner å nå opp enn for menn, sier Tina Storsletten Nordstrøm, organisasjonsadvokat i LO og leder i Advokatforeningens kvinneutvalg, ifølge Advokatbladet.no.Advokatbladet har samlet Nordstrøm og Andreas Moen, organisasjonsadvokat i Parat, for å diskutere bransjestatistikken. De to har vært cirka like lenge i advokatyrket, og synes at likestillingen går for tregt på toppen i bransjen.- Sytti prosent av jusstudentene er kvinner. At firmaene ikke klarer å bevare kvinnelige advokaters kompetanse, og løfte dem opp i partnerrollen, er et kjempeproblem. Jeg tror at kundene, både offentlige og private, ønsker å møte et mer kjønnsbalansert team. Ingen er tjent med en mannsdominert advokatbransje, sier Nordstrøm, ifølge nettstedet.Moen mener advokatfirmaene må legge til rette for at barnefødsler ikke skaper hindre for kvinner.- Kvinner og menn har ulike ting å tilføre, og på veldig mange nivåer vil det være en fordel med en bedre kjønnsbalanse. Noe av det viktigste firmaene må ta tak i, er å legge til rette for at barnefødsler ikke skaper hindre for kvinner, sier han, ifølge nettstedet.Firmaene med svært lav kvinneandel på partnersiden bør gå i seg selv, mener Nordstrøm.– Jeg, og Kvinneutvalget, mener at situasjonen kan bedres med tydelige ledergrep. Firmaene må kommunisere at de ønsker kvinner videre, og hva de krever og ikke krever av sine ansatte. Vi er kommet dit at arbeidstagere generelt vil ha en balanse. Heller ikke menn vil sitte på jobb hele tiden, men like fullt har de lyst på spennende arbeidsoppgaver. Det er bare tull at advokathverdagen ikke kan planlegges. Vi har jo masse frister! God ledelse og god planlegging må til, og kvinner må få vite at man vil ha dem med på laget, fremhever hun.

arbeid
advokat
likestilling
livsstil
Nyheter
Arbeidsliv