Sjefsavgjørelsen som bærer frukter

Finnes det en fellesnevner for hvordan ledere tar en god beslutning?

Arbeidsliv

Svaret er Ja, ifølge Erik Larson. Han er mannen bak webtjenesten Cloverpop, selskapet som hjelper ledere til å ta raskere og bedre avgjørelser. Etter mangfoldige undersøkelser og eksperiment har Larson satt sammen konklusjonene og laget en liste, publisert på Harvard Business Review:1. Skriv ned fem mål dere har satt i selskapet, som vil bli berørt av avgjørelsen som tas.2. Skriv ned minst tre realistiske beslutningsalternativ.3. Skriv ned den viktigste informasjonen som mangler. Ellers risikerer man å ta en avgjørelse kun basert på det man vet.4. Skriv ned den sannsynlige effekten beslutningen vil ha det nærmeste året.5. Sett sammen et team, bestående av to til seks personer, som ser på virksomheten fra et annet perspektiv og be om deres mening.6. Skriv ned hva dere kom frem til, hvorfor og hvordan personene som hjalp til stiller seg i forhold til avgjørelsen.7. Sett opp et møte innen to måneder, der dere vurderer og gjør eventuelle endringer.«Vår forskning har funnet at ledere som jevnlig følger de syv trinnene ovenfor, sparer et gjennomsnitt på ti timer med diskusjon, bestemmer seg ti dager raskere og forbedrer resultatene av sine beslutninger med 20 prosent», skriver Larson på Harvard Business Review.

karriere
lederskap
Nyheter
Arbeidsliv