Våren 2016 strøk 12,3 av studentene på BI, ifølge tall fra Database for statistikk om høyere utdanning, skriver. Mens strykprosenten på Universitetet i Oslo var 6,08 i samme periode, var den kun 0,56 prosent på Kunsthøyskolen.BIs administrasjonssjef Kjersti Gummerson skriver i en epost til Universitas at statistikken viser normale og små svingninger, og at strykprosenten er et uttrykk for at det stilles «ufravikelige» krav på eksamen. Hun avviser at de såkalte «progresjonskravene» ikke virker og skriver at andelen som oppfyller dem har økt fra 81 til 86 prosent. Hun viser også til tiltaket «First Year Experience», som skal forbedre den faglige og sosiale integreringen av førsteårsstudenter.– Til tross for dette er det ikke alle som finner seg til rette og har den motivasjonen som skal til for å fullføre et studium ved BI. Det stilles høye krav til studentenes innsats og faglige prestasjoner, for å sikre at de har den kunnskapen og de ferdigheter som forventes når de skal ut i jobb, skriver Gummerson. (©NTB)