Ny forskning viser at midlertidige ansettelser er dårlig nytt for både psyken og karrieren, skriver Dagens Næringsliv.Christer Hyggen ved Senter for velferds- og arbeidslivsforskning på Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) deltar nå sammen med et 40-talls andre europeiske forskere i Negotiate, et prosjekt finansiert av Europakommisjonen. Prosjektet er ikke avsluttet, men forskerne mener allerede å se at midlertidige ansettelser kan være uheldig for den enkelte.- Arbeidet er en av de viktigste arenaene i livet. En jobb er ikke bare viktig fordi det gir lønnsinntekt, men også sosial forankring, rutiner i hverdagen og anerkjennelse i samfunnet. Lønnsarbeidet har utrolig mange funksjoner utover den økonomiske, sier Hyggen til avisen.Han påpeker at særlig økonomisk trygghet og forutsigbarhet er viktig for unge, fordi det er disse to faktorene som gjør det mulig til å etablere seg i voksenlivet.- Både når det gjelder å kunne tenke fremover, men også for å få banklån, et stabilt bosted og å stifte familie – alle tingene som skal til for å gjøre deg til voksen deltager i samfunnet, sier Hyggen til DN, og påpeker at midlertidige stillinger dermed kan gjøre det vanskeligere å utvikle sin voksne identitet, noe som igjen kan resultere i lavere selvtillit og dårligere psykisk helse.