Arbeidstakere har ifølge studie publisert i Personnel Psychology, dårligere helse eller dør tidligere enn andre om de har stressfylte jobber uten innflytelse over arbeidsflommen, skriver forskning.no. De med mer fleksible jobber, hvor de kan styre arbeidsdagen selv og sette egne mål, lever lenger.- Studien er foretatt i USA, og resultatene kan dermed ikke nødvendigvis overføres til norske arbeidsforhold, innvender professor Stig Berge Matthiesen ved Handelshøyskolen BI til nettstedet.Matthiesen mener likevel studien er tankevekkende fordi den sier mye om hvor farlig det kan være å ha en jobb uten kontroll over arbeidsoppgavene. - Den bør være en sterk oppfordring til norske ledere om å involvere de ansatte i utforming av arbeidsoppgaver, så langt det lar seg gjøre, sier professoren, ifølge forskning.no.Studien tyder på at de farligste jobbene var fabrikkjobber med mye stress. Hele 32 prosent av dødsfallene rammet arbeidere i slike yrker, som rapporterte om mye stress og lite innvirkning.Nest farligst var jobber i serviceyrker og i bygge- og anleggsbransjen, skriver nettstedet.