Korrupsjonstiltalte Eirik Jensen har fått bokhonoraret utbetalt til en bankkonto som var ukjent for etterforskerne i Spesialenheten for politisaker, skriver VG.Jensen har tjent over en halv million kroner på boken om egen politikarriere som kom ut i 2015. Beløpet er ifølge avisen oppgitt til Skatteetaten av forlaget, men da Spesialenheten for politisaker endevendte tiltaltes bankkontoer, var det ingen spor etter utbetalingen.«Det er intet pålegg etter norsk rett til at legale utbetalinger skal skje til bestemte bankkonti, så lenge det oppgis til beskatning på lovens måte. Jeg har ingen ytterligere kommentarer til dette», skriver advokat John Christian Elden, som er oppnevnt som forsvarer for Jensen, i en epost, ifølge avisen.Rettsaken mot Eirik Jensen starter 9. januar. Oslo Tingrett skal da ta stilling til hvorvidt han har beskyttet og medvirket til Gjermund Cappelens smugling av 13,9 tonn hasj til Norge siden 2004.