Ivan Kverme

Klatrer på prestisjetung rangering

Handelshøyskolen BI oppnår dette året en 35. plass på den årlige Financial Times European School Rankings 2016.

BI klatrer seks plasser opp fra fjoråret på den årlige Financial Times European School Rankings 2016.- Dette er svært gode resultater som beviser at vi lykkes bedre og bedre på den internasjonale arenaen. I denne årlige rangeringen konkurrerer Handelshøyskolen BI med de 90 mest prestisjefylte utdanningsinstitusjonene i Europa, sier rektor ved Handelshøyskolen BI, Inge Jan Henjesand, ifølge en pressemelding.- Resultatene har stor betydning for vårt internasjonale renommé, fortsetter Henjesand. - Stor betydningBI er rangert i tre av totalt fire kategorier i årets rangering. Dette inkluderer Executive MBA, Masters in Management (siviløkonom) og Executive education (customised og open enrollment programmes).- Årets FT-rangering motiverer oss til å jobbe målrettet videre for å styrke vår posisjon ytterligere i årene fremover. Dette har stor betydning for Handelshøyskolen BIs attraktivitet overfor de beste nasjonale og internasjonale professorene, studentene og næringslivsaktørene, sier Henjesand.Ekstra motivasjonBusinesskolene er rangert ut fra ulike kriterier knyttet til skolens alumni og data fra BI, som blant annet inkluderer studentenes gjennomsnittslønn etter tre år, antall doktorgradsstudenter, kvinner i stab og styre, samt internasjonalisering.- Å være rangert som nummer én i Norge og som nummer tre i Norden, gir hele organisasjonen en ekstra motivasjon i arbeidet med å nå våre høye ambisjoner. Det at vi har oppnådd de tre mest prestisjefylte akkrediteringene en handelshøyskole kan ha, sammen med denne rangeringen, gjør oss bedre både internasjonalt og nasjonalt, avslutter Henjesand.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også