CV - Foto - Scanpix

NHO: Flere med hull i CV-en får jobb

Viljen til å ansette personer med hull i CV-en har aldri vært større, ifølge Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). I 2016 er flere enn 7.000 personer hjulpet i jobb i arbeid- og inkluderingsbedrifter.

– Det er mange eksempler på at bedrifter i stadig større grad rekrutterer personer som kanskje har slitt litt i arbeidslivet. Bedriftene erfarer at dette er stabil og god arbeidskraft med lavt sykefravær, sier direktør Kenneth Stien i Arbeid & Inkludering i NHO.Rekrutteringsstrategien «Ringer i Vannet», i regi av NHO, har som målsetting å få flere tilbake i arbeidslivet gjennom blant annet å redusere risikoen for arbeidsgiver. Landet over er det 110 arbeid- og inkluderingsbedrifter.– For den enkelte handler dette om å gå fra en passiv tilværelse på stønader til aktiv deltakelse i arbeidslivet med lønn. Den samfunnsøkonomiske gevinsten er enorm, sier Stien.Renholds- og driftsselskapet Toma trekkes fram som en bedrift der «Ringer i Vannet» har vært svært vellykket. Bedriften nærmer seg 40 ansatte gjennom ordningen.Stien tror enda flere vil komme i jobb i 2017 takket være et enklere og mer effektivt regelverk for arbeidsmarkedstiltak. (©NTB)


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også