Utdannelsene som sikrer deg jobb

– Velg med hodet og hjertet, sier ekspertene.

Seniorrådgiver og ekspert på arbeidsmarkedet, Johannes Sørbø i Nav, mener det er viktig å velge med både hodet og hjertet, skriver DN.Likevel er det noen yrker som trolig vil trenge større tilgang på arbeidskraft i årene som kommer. – Vi blir veldig mange flere eldre i Norge fremover, med store kull som har begynt å bli pensjonister. Da blir det nok større behov for helsetjenester og sykehjemsplasser. Alt tyder på at vi vil få stort behov for arbeidskraft som sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere fremover – dette er nok helt trygge valg, sier Sørbø til DN.Han trekker frem at lærere på alle nivåer, fra førskole til videregående, også er en gruppe hvor veldig få er arbeidsledige. Fremskrivinger tyder på at det her vil komme et stort behov for arbeidskraft som må dekkes, sier seniorrådgiveren i Nav.Men til tross for dette, mener Sørbø at ingeniør kan være et trygt yrkesvalg for fremtiden, skriver DN. – Er du ung og skal utdanne deg i dag, kan du absolutt satse på å bli ingeniør. Det vil bli behov for dette også i fremtiden. Det trengs ingeniører for å bygge opp en ny og grønn industri, innenfor bygg og i kommunesektoren, sier han.


Les også