HV-soldater har millioner til gode

Soldater i Heimevernet (HV) har til sammen flere millioner kroner i lønn utestående hos Forsvaret.

Foto: Scanpix
Arbeidsliv

Det skjer etter at ansvaret for lønnsutbetalinger til mellom 30.000 og 40.000 HV-soldater ble overført til en liten avdeling i Harstad, skriver Aftenposten.For HV-soldater, som fortsatt fyller ut krav om godtgjørelser etter øvelser på papirskjemaer, har ansvarsoverføringen ført til problemer. Et firesifret antall soldater har nå til sammen utestående millionbeløp, etter at problemet meldte seg i fjor høst.– Når fire lønnsmedarbeidere skal betale ut til over 30.000 ansatte, sier det seg selv at det kan bli vanskelig, sier Aleksander Gudmundseth, som er hovedtillitsvalgt i Oslo og Akershus Heimevernsdistrikt 02 og innsatsstyrken Derby.Det er primært soldater tilknyttet Oslo og Akershus Heimevernsdistrikt 02 og Trøndelag Heimevernsdistrikt 12 som er rammet. Forsvarets personalsjef Tom Simonsen bekrefter at det har vært problemer knyttet til utbetaling av lønn.– Vi har hatt mye dialog med HV og enheten i Harstad. Jeg har nå en klar forventning om at problemet med etterslepet skal være løst innen utgangen av januar. Samtidig har vi tatt initiativ for å automatisere manuelle rutiner, sier Simonsen. (©NTB)

forsvaret
Nyheter
Samfunn
Arbeidsliv