Ingen kvinner til Husbanken-intervju

Ingen av de kvinnelige søkerne til jobben som ny direktør i Husbanken ble kalt inn til intervju, selv om de oppfylte de opprinnelige kravene til stillingen.

Arbeidsliv

Blant de tretten søkerne var det to kvinner med solid høyere utdannelse, slik den opprinnelige utlysningen krevde. Ingen av dem kom til intervju, skriver Dagens Næringsliv.– Jeg hørte aldri noe og ble ikke innkalt inn til samtale eller intervju, sier Marit Jakobsen Leganger, som i dag har en lederstilling i Forsvarsbygg og Skifte eiendom. Marianne Molstad Haugan sier hun heller ikke fikk noen tilbakemelding.– Jeg syntes det var litt pussig at jeg ikke hørte noe, sier hun.I løpet av prosessen ble utlysningsteksten endret slik at kravet «Må ha høyere utdannelse ble til at det var «ønskelig» med slik bakgrunn. Til slutt gikk jobben til Osmund Kaldheim, en mann uten fullført høyere utdannelse.Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) sa lørdag at utlysningen ble endret og fristen forlenget fordi departementet ønsket et bredere tilfang av søkere. Selv om likestillingsloven pålegger offentlige myndigheter å «arbeide aktivt, målrettet og planmessig for likestilling mellom kjønnene», var det altså bare menn som gikk videre i prosessen. (©NTB)

husbanken
jan tore sanner
Nyheter
Arbeidsliv