30.000 lærere har ikke utdannelse i egne fag

Nær halvparten av engelsklærerne i grunnskolen fyller ikke kompetansekravene i fagene de underviser i.

Foto: Scanpix

Det samme gjelder 36 prosent av mattelærerne og 24 prosent av norsklærerne. Det viser nye tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI).Antallet lærere som mangler fordypning i fagene de underviser i, har sunket noe de siste årene, men ligger fremdeles høyt, viser statistikken.Manglende engelskkompetanse er særlig stor på barnetrinnet, der 54 prosent av lærerne mangler fordypning mot 30 prosent på ungdomstrinnet. I matematikk og norsk er det motsatt. Der mangler henholdsvis 41 prosent av mattelærerne og 39 prosent av norsklærerne på ungdomstrinnet fordypning, mot 34 prosent og 20 prosent på barnetrinnet.Lærerne som ikke oppfyller kompetansekravene har dermed mindre enn et halvt års utdanning i fagene de underviser i.