– Hvor er det blitt av resten? spør direktør Heidi Austlid i organisasjonen som representerer IKT-bedriftene.– Her har vi snytt norsk ungdom fra å ta helt nødvendig utdanning, mener hun.Det var under budsjettforliket i fjor høst at det ble satt av penger til 500 nye studieplasser, men i tallene fra Samordna opptak går det bare fram at det er planlagt 136 nye IT-studieplasser fra høsten av.Austlid viser til at de digitale næringene er underbemannet, og at behovet for IT-folk bare vil øke i årene som kommer. De trengs både i næringslivet og offentlig sektor.En måling IKT-Norge gjorde for to år siden, viste at det var 6.000 ubesatte stillinger i bransjen. Og behovet bare øker og øker, sier Austlid.
- Har ikke hele bildet
Statssekretær Bjørn Haugstad i Kunnskapsdepartementet mener det er flere gode forklaringer på at bare en liten del av de nye studieplassene det er bevilget penger til, er å finne igjen i Samordna opptaks tall:* Års- og masterstudier har lokalt opptak og er ikke en del av statistikken* Plassene kan gjemme seg i studier som ikke har IKT i navnet* Studiestedene kan ha valgt å bruke pengene over flere år, slik at de kan ha et jevnt opptak av IT-studenter.– Vi har ikke det fulle bildet nå. Vi vil vite mer til høsten når alle opptakene er gjennomført, både gjennom Samordna opptak og de lokale opptakene, sier han til NTB.