Her får du bestemme mest på jobb

Fersk måling avdekker tydelige bransjeforskjeller når det kommer til ansattes innflytelse.

Når det gjelder medbestemmelse og samarbeid eksisterer til dels enorme kulturforskjeller i norsk arbeidsliv.- Vi har alt fra flate strukturer og åpne dører til stramme hierarkier der all makt samles på toppen. Dersom du er opptatt av å bli hørt på jobb og være en del av beslutningsprosessene, er det ikke alle arbeidsplasser som passer like godt for deg, sier forbundsleder Audun Ingvartsen i Lederne, ifølge en pressemelding.I den årlige målingen Norsk Ledelsesbarometer - utarbeidet av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) - har nesten 3300 mellomledere blitt bedt om å gi karakter på den innflytelsen de har på jobb. Samlet sett svarer litt under halvparten av ledere med personalansvar at de har stor grad av innflytelse på styring og organisering.Høyt under taketHele 80 prosent av respondentene i barnehagesektor, 60 prosent av de som jobber i organisasjonslivet og 56 prosent i IKT- og mediebransjen oppgir at de har stor innflytelse og påvirkningskraft.- I disse sektorene er det jevnt over ganske høyt under taket. Selv om det selvsagt er forskjeller på arbeidsgivere også her, kan vi si at dette er bransjer der selvstendige og engasjerte medarbeidere og mellomledere har ganske gode arbeidskår, sier Ingvartsen.Autoritær industriMedbestemmelsesgraden er under snittet i handel-, service- og reisebedrifter, bygg- og anleggssektor og vekst- og attføringsbransjen. Helt i bunn av innflytelsesskalaen finner vi prosessindustrien og olje-, gass- og rederisektor.- At industriarbeidsplasser kommer så dårlig ut er skuffende og overraskende. Det var nettopp i industrien at den norske samarbeidsmodellen i sin tid ble utviklet og etablert. Nå er det bare å konstatere at mange bedrifter her har forlatt disse prinsippene til fordel for mer autoritære styringsformer. Jeg tror det vil vise seg å være uklokt, sier Ingvartsen.Innflytelse i norsk arbeidsliv:

 1. Barnehage (80%)
 2. Organisasjoner (61%)
 3. IKT og media (58%)
 4. Offentlig virksomhet (56%)
 5. Luftfart (46%)
 6. Energi og elektro (41%)
 7. Fiske og havbruk (38%)
 8. Handel, service og reise (37%)
 9. Bygg og anlegg (35%)
 10. Bryggeri og næringsmiddel (29%)
 11. Vekst og attføring (27%)
 12. Annen industri (27%)
 13. Mekanisk industri (24%)
 14. Prosessindustri (16%)
 15. Olje, gass og rederi (15%)
(Tallet viser prosentandel av respondenter som oppgir å ha stor grad av innflytelse på arbeidsplassen. Kilde: Norsk Ledelsesbarometer)