Mor, far eller barnløs - det spiller ingen rolle

En jobbsøkers sjanse til å gå videre til intervjurunden er ikke påvirket av om vedkommende er mor, far eller barnløs, viser en fersk svensk studie.

En omfattende svensk studie konkluderer med at kvinner og menn ikke forskjellsbehandles i første jobbsøkerledd, og det spiller heller ingen rolle om de er foreldre, skriver DN.- Det er svært gledelig at vi i studien vår, som er den mest omfattende i verden på temaet, kan konkludere med at det ikke er noen signifikant diskriminering mellom kjønn eller foreldreskap, sier doktorgradskandidat Anni Erlandsson ved Institutet för social forskning ved Stockholms universitet, ifølge avisen.Sammen med forskerkollegene Magnus Bygren og Michael Gähler, alle fra Stockholms universitet, sendte hun ut 2144 fiktive jobbsøknader til 18 ulike yrker som krevde ulike kvalifikasjoner. «Søkerne» var menn og kvinner, med og uten barn.- Basert på hvem som ble kalt inn til jobbintervju, eller i alle fall ble kontaktet av arbeidsgiver, fant vi ingen forskjeller hverken mellom kvinner med barn, kvinner uten barn, menn med barn eller menn uten barn, sier Erlandsson, ifølge DN.Studien er nylig publisert i det anerkjente tidsskriftet European Sociological Review.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også