- Et hull er som regel noe du kan forklare. Det å si ingenting og håpe at arbeidsgiver ikke ser det, er ikke lurt. Da risikerer du at potensielle arbeidsgivere blir usikre og begynner å lure på hva annet det er du skjuler, sier Gisle Hellsten, leder for Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo (UiO) til DN.Han har ifølge avisen en rekke tips til hvordan du forklarer hullene i CV-en:•
Du har brukt mer enn normert tid på utdannelse:Du har reist:Du har fått barn:Du har vært syk:
Vær ærlig! Bare prat om det, du var faktisk student i denne perioden – du lå ikke hjemme på sofaen og drev dank. Tilstandsrapporten for høyere utdannelse viser at kun fire av ti fullfører bachelorgraden på normert tid, så du er sannsynligvis heller ikke alene om denne.• Selv om dette ikke nødvendigvis var så produktivt, viser det at du har noe å prate om. Forskning fra Nova indikerer at reiser som jordomseiling ikke påvirker arbeidsgivere negativt.• Har du vært borte fra arbeidslivet noen år og fått barn i denne perioden – fortell at du har vært hjemme med barn. I Norge vurderer ikke arbeidsgivere omsorgsoppgaver som spesielt negativt, ifølge Nova-rapport.• Tenk over hvordan du skal kommunisere lengre sykdom med potensielle arbeidsgivere. Snakk gjerne med legen din eller eksperter ved karrieresentre på forhånd. Informer om at du nå er helt frisk og hundre prosent arbeidsfør, men ikke for mye om selve sykdommen – her er det viktig å vite om rettighetene dine: Arbeidsgiver har ikke lov til å ta opp dette – og det er opp til deg hvordan du ønsker å legge sykdomshistorien frem.Kilde: Gisle Hellsten, leder for Karrieresenteret ved UiO/DN