Mer krevende å komme inn på NTNU-studier

Det blir stadig mer krevende å få plass ved de mest populære studiene.

Publisert 19. juli 2017 kl. 13.35
Oppdatert 19. juli 2017 klokken 14.21
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 350 ord
Norges teknisk naturvitenskapelige universitet (NTNU). Foto: Scanpix
– Generelt er dette gledelige tall. Ved mange studieprogram er det høyere poenggrenser enn i fjor. Vi har mange attraktive studier med svært kvalifiserte søkere. Dette viser at NTNU er et populært studiested, sier prorektor for utdanning Berit Kjeldstad i en pressemelding.Både i fjor og året før opplevde NTNU ekstra stor pågang, noe som delvis skyldes fusjonen med høgskolene i Gjøvik, Ålesund og Sør-Trøndelag. Men trenden fortsetter også år, der mange studier får ytterligere økning i poengkrav.IKT, helsefag og lærerFag innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi får stadig høyere opptaksgrenser, til tross for flere studieplasser totalt sett. Dette gjelder for eksempel kybernetikk og robotikk med fjerde høyeste inntaksgrense på NTNU. Grensen passerte 60 poeng for ordinære søkere. Men det gjelder også informatikkstudier, datateknologi, grafisk design og kommunikasjonsteknologi.Innenfor helsefag er det også en markant oppgang med økte poenggrenser. Sykepleierstudiene har lange ventelister i alle tre byer.Grunnskolelærerprogrammene er lagt om, slik at søkningen ikke direkte kan sammenlignes med i fjor. Men generelt er det høyere poenggrenser for de femårige programmene både for 1. til 7. trinn og for 5. til 10. trinn enn tilsvarende fireårige program. De fleste lektorprogrammene har også økte poenggrenser, heter det i pressemeldingen.Dreining innenfor realfagRealfag er generelt svært populært, og opplevde i år over 10 prosent økning i søkertallene. Her er det stadig mer krevende å komme inn på flere studieprogram.– Dette viser at realfag er attraktivt, sier prorektor Kjeldstad.Over tid ser NTNU en dreining fra petroleumsrelaterte fag og femårig marinteknisk utdanning til andre teknisk-naturvitenskapelige studieprogram som bioteknologi, geologi, bioingeniør og materialteknologi for å nevne noen.14.600 får tilbudSom vanlig er det medisin som er vanskeligst å komme inn på ved NTNU. Der kreves det 66,9 poeng, med 60,8 poeng for førstegangsvitnemål, fremgår det av meldingen.Nest vanskeligst er industriell økonomi og teknologiledelse (64/59,6), fulgt av profesjonsstudiet i psykologi (63,6/56,4), nanoteknologi (62/61) og kybernetikk og robotikk (60,3/59).NTNU hadde knapt 49.000 søkere i år, flere enn noen gang. Rundt 23.000 søkere hadde NTNU som førstevalg. NTNU gir et tilbud til drøyt 14.600 av disse søkerne. Drøyt 7600 av disse er kvinner, noe som tilsvarer rundt 52 prosent.