To av tre amerikanske arbeidstagere er uengasjert på jobben, viser en ny undersøkelse fra Gallup. Dårlige sjefer må ta en stor del av skylden, kommer det frem i studien, skriver.Gallups managing partner, Larry Emond, sier bare ti prosent av oss er «født» til å være leder. Resten må lære seg å lede, og selskapene gjør ofte feil når de plukker folk til seniorroller. Emond peker på data som indikerer at bedrifter velger feil folk til lederjobber i hele 82 prosent av tilfellene. Eksperten råder ledere til å bruke tester i større grad i rekrutteringsprosessene – og ta i bruk en smartere intervjuteknikk på jobbintervjuer. Dette er spørsmål som må stilles til kandidatene, mener han: «Snakker du ofte med folk du ikke kjenner?» og «Hva liker du best: Å snakke med folk, eller lese bøker?».Slike spørsmål kan avsløre om kandidatene passer inn i lederrollen. Det er uansett ingen garanti for at man alltid finner rett person til jobben, men feilansettelsene vil bli færre, understreker Emond.