Drømme-ledelse

Ikke alle ledere vet hvordan de skal gjøre drømmene virkelige. Da forblir de drømmer, mener professor. 

For at visjon skal være et virkemiddel i ledelse, må visjonen berøre ansatte følelsesmessig, ha appell, skape engasjement og ikke minst gi optimisme, skriver professor i organisasjonspsykologi ved Handelshøyskolen BI, Øyvind L. Martinsen, i BI Business Review.- Lederen må også kunne klargjøre hvordan visjonen skal kunne nås. Ledergrupper kan naturligvis bli engasjerte av sine mål, men det skal mer til for å realisere dem, skriver Martinsen.Mange ledere uttrykker ambisjoner i form av resultatmål. Dette er hverken inspirerende eller informativt for dem som faktisk skal gjøre jobben. Martinsen mener at ledere må tenke gjennom hvordan mål henger sammen med medarbeideres nødvendige aktiviteter for å nå målene, deres kompetanse og motivasjon.Dette skjer på flere plan:

  1. Skaper visjonen eller målsettinger ekte engasjement? Forstår medarbeiderne bakgrunn og hensikt med visjonen/målene? Deler medarbeiderne ledernes forståelse?
  2. Hvilke ressurser og eller kompetanseformer har organisasjonen behov for å realisere ideene? Hva kjennetegner nye oppgaver og aktiviteter som er konsekvens av nye mål? Hvilken kompetanse kreves? 
  3. Hvordan kan man jobbe med kompetansespørsmål? Ledere har grovt sett tre virkemidler å spille på: a) Motivere til å benytte eksisterende kompetanse i nye oppgaver, b) trene opp ny kompetanse og/eller c) ansette nye personer med rett kompetanse.
Å realisere ledelsesdrømmer skjer gjennom å legge til rette for medarbeidernes innsats, avslutter professoren.