Hver femte nyutdanna sykepleier slutter i jobben

Dramatisk, sier forbundsleder Eli Gunhild By i Norsk Sykepleierforbund (NSF).

Hver femte av nyutdannede sykepleiere slutter i jobben, viser en ny undersøkelse fra SSB. De har fulgt sykepleiere som var ferdig utdannet i 2004 og 10 år framover.- Vi har i flere år påpekt at det er stor sykepleiermangel, men så langt har ikke politikere og arbeidsgivere tatt dette på alvor, sier Eli Gunhild By.Under Arendalsuka la NSF fram en ny forskningsrapport fra NOVA som viser at dette har store konsekvenser for pasienter og pårørende. Mangel på sykepleiere øker risikoen for blant annet infeksjoner og sår. Eldre får også for lite hjelp til psykiske problemer.Løsningen er at sykepleierne får lønns- og arbeidsbetingelser som er attraktive. Det dreier seg om flere heltidsstillinger, gode vaktordninger, og konkurransedyktig lønn, sier By.- Nå er det virkelig behov for et sykepleierløft. Hvis ikke risikerer vi at enda flere slutter i årene som kommer, noe som er svært alvorlig. Det må både politikere og arbeidsgivere forstå, avslutter By.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også