Illustrasjonsfoto: Scanpix

Ny utdannelse for brann- og redningsvesen

Regjeringen har besluttet å etablere en ny utdanningsmodell for brann- og redningspersonell.

I en kronikk i Harstad Tidende skriver justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) at regjeringen har besluttet dette for å sørge for at kommunene har et profesjonelt og slagkraftig brann- og redningsvesen, med god evne til å håndtere større og krevende hendelser.Den nye modellen vil bestå av en offentlig toårig fagskole for utdanning av brann- og redningspersonell, og en høyere utdanning på bachelornivå for utdanning av ledere til brann- og redningsvesenet.I årets statsbudsjett er det satt av 18,9 millioner kroner til å etablere den nye fagskolen som Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har igangsatt.– All teoriundervisning for utdanning av brann- og redningspersonell er per i dag lagt til Norges brannskole i Tjeldsund kommune (Ofoten i Nordland, red.anm.). Jeg har tiltro til at faglige vurderinger om et godt samarbeid mellom fagskolen i Tjeldsund og andre fagmiljøer – i Harstad og andre steder – kan foregå uten at det gis politiske føringer, skriver han.Den nye utdanningsmodellen skal gi brann- og redningsvesenet økt evne til å håndtere komplekse hendelser, øke kvaliteten på det forebyggende arbeidet og gi kommunene viktig kompetanse innenfor samfunnssikkerhetsarbeidet.– Fagskolen blir et løft for brann- og redningsvesenet og jeg ser fram til å følge det konstruktive samarbeidet mellom fagskolen og lokale næringsinteresser for å etablere best mulig rammebetingelser, uttaler statsråden.(©NTB)


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også